26-02-2020 - 11:47

Tham gia hoạt động Kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du tại Pháp

 Hướng tới Kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào dân tộc - Danh nhân văn hóa Thế giới Nguyễn Du (1820 - 2020), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) phối hợp với Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm sự kiện nói trên tại Trụ sở UNESCO, ở Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp vào cuối tháng 3 năm 2020.

Sự kiện văn hóa và khoa học này là cơ hội để quảng bá những giá trị văn hóa sâu sắc của đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều, và nhìn rộng ra là văn hóa Việt Nam ra trường quốc tế. Sự kiện này sẽ diễn ra với một chuỗi các hoạt động: Triển lãm sách và tranh minh họa Hội thảo về Nguyễn Du và tiếp nhận các tác phẩm của ông trên thế giới. Lễ tưởng niệm chính thức 200 ngày mất của Nguyễn Du.

Ngày 21 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc tổ chức Đoàn cán bộ của tỉnh tham gia các sự kiện này. Đoàn công tác có 10 thành viên do ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, tham gia sự kiện này từ ngày 25/3/2020 đến 31/3/2020.

Nguyệt Nguyệt

 

. . . . .
Loading the player...