07-01-2021 - 08:25

Chùm ảnh của tác giả Lưu Tất Thắng

Tác giả Lưu Tất Thắng, sinh năm 1953, quê quán Trường Sơn – Đức Thọ. Hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm tác phẩm của tác giả Lưu Tất Thắng

Quên cả thời gian

Ngày mùa

Lễ vãi nổ

Chiều sông La

Nghề sông nước

 

. . . . .
Loading the player...